TESTOVALI SMEKarabínová konverzia CAA RONI CZ DUTY 07/08

RECENZIA


ARMSAN Samonabíjacie brokovnice

RECENZIA

PRIPRAVUJEME TESTSamopal SCORPION EVO 3 S1
FOTOGRAFIE

TÝŽDEN S ČESKOU ZBROJOVKOU

SPOLOČNÁ POĽOVAČKA NA BAŽANTY

Kontakt
VITAJTE V KLUBE

Strelecký klub Hodkovce je dobrovoľná záujmová organizácia združujúca sa do spolku ľudí, ktorí sa zaoberajú zbraňami, športovým strelectvom a príbuznými disciplínami. Slúži na rozširovanie vedomostí svojich členov v oblasti zbraní a streliva, ako aj získavanie odbornej spôsobilosti a zručnosti v narábaní s rôznymi druhmi zbraní. Vychováva a trénuje športových strelcov. Členom klubu sa môže stať každá fyzická svojprávna osoba staršia ako 15 rokov. Osoba mladšia ako 15 rokov sa môže stať členom klubu len so súhlasom svojho zákonného zástupcu. Strelecký klub Hodkovce v spolupráci so Strelnicou Hodkovce a spoločnosťou Bramar s.r.o., organizuje rôzne strelecké súťaže pre svojich členov, ale i pre nečlenov.


OZNAM PRE ČLENOV SK HODKOVCE

Členské na rok 2015 do SK Hodkovce je potrebné uhradiť najneskôr do 28.2.2015.


Číslo účtu: 4015043220/7500
Variabilný symbol: uvedťe číslo členského preukazu
Do správy pre príjmateľa alebo do poznámky: členské 2015 a uvedťe svoje meno
Členské na rok 2015 je 50 EUR
Kontaktný email streleckého klubu je skhodkovce@gmail.com


predseda SK Hodkovce,
Ing. Bystrík Zachar


O KLUBE

SK Hodkovce ako občianske združenie, bolo zaregistrované 10.12.2013 v centrálnom registri prijímateľov podielu z 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb pre daný rok. Tieto prostriedky budú v zmysle stanov a interných smerníc SK Hodkovce použité na konkrétne vzdelávacie aktivity, prednášky, školenia, športové súťaže.

Tlačivá na poukázanie 2% z dane tu
NA STIAHNUTIE


Údaje prijímateľa:

 • Obchodné meno: Strelecký klub Hodkovce
 • Právna forma: Občianske združenie
 • IČO: 42 242 002
 • Sídlo: 044 21 Hodkovce, Športovo poľovnícka strelnica č.p.110VÍZIA KLUBU

 • zoskupiť aktívnych strelcov a poskytnúť im najlepšie podmienky pre športovú streľbu
 • organizovať vlastnú miniligu s ročným vyhodnotením
 • organizovať ročne pre členov niekoľko súťaží so sprievodnými akciami o hodnotné ceny
 • organizovať rôzne záujmové stretnutia
 • na základe umiestnenia vo vlastnej minilige podporiť najlepších strelcov a pripraviť ich ako reprezentantov klubu pre súťaže

ČLENSTVO A JEHO VÝHODY

 • strelnica dostupná počas celého týždňa počas pracovnej doby po telefonickom odsúhlasení so správcom strelnice
 • využívanie všetkých palebných postov, boxov vrátane skeetu a trapu
 • výhodné ceny na strelivo, zbrane, príslušenstvo a odevy
 • profesionálny personál strelnice
 • ročný poplatok na člena 50€, čo predstavuje 13 centov za deň na strelnici

NAKLADANIE S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI KLUBU

Finančné prostriedky klubu budú využité na:


 • nakup cien do súťaží
 • podporu reprezentantov
 • organizovanie akcií
 • propagáciu a zviditeľňovanie streleckého klubu

KLUBOVÉ ZAMERANIE

 • dynamická streľba z krátkych guľových zbraní
 • dynamická streľba z dlhých guľových zbraní
 • dynamická streľba z brokových zbraní
 • skeet, trap
 • mierená streľba

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

 • brokový parkúr (skeet, trap)
 • guľový parkúr pre dlhé a krátke zbrane
 • pohyblivé terče pre dlhé guľové zbrane

Prihláška Stanovy

Stiahnite prihlášku kliknutím na zložku, alebo kliknite sem.
Stiahnite stanovy klubu kliknutím na zložku, alebo kliknite sem.

SPONZORI
BramarEucos Eucos
fotografie

Prinášame Vám fotogalériu z priestorov našej strelnice a jej okolia. Kliknite na náhľady fotografií pre zväčšenie a otvorenie nového okna galérie a prezeranie albumu..

NOVINKY & PRIPRAVUJEME GRAND POWER P45 & P9M

Klubové súťaže v Paintball a Airsoft, ale aj pre jednotlivcov, strelecké trojbojové súťaže pre kluby aj jednotlivcov.Akcia Samopal vz.58

PIXIS